Artikel   

Soalan Lazim: Faraid

Sep 29, 2022  
Soalan Lazim: Faraid Harta apa yang boleh difaraidkan? J: Harta yang didaftarkan di bawah nama Si Mati seperti: a) Harta Tak Alih: tanah dan rumah. b) Harta Alih: wang simpanan bank, saham, KWSP, Tabung Haji,...

Soalan Lazim: Wasiat

Sep 29, 2022  
Soalan Lazim: Wasiat  Apakah wasiat? J: Wasiat adalah pemberian oleh pewasiat kepada penerima wasiat sama ada dalam bentuk benda, hutang atau manfaat untuk dimilik dan pemberian tersebut dilaksanakan selepas pewasiat meninggal dunia. Apakah perbezaan wasiat...

Solan Lazim: Hibah

Sep 29, 2022  
Solan Lazim: Hibah Apakah Hibah? J: Hibah adalah pemberian harta secara kasih sayang kepada sesiapa yang dikehendaki ketika Penghibah masih hidup dan tanpa balasan. Adakah saya perlu mendapatkan persetujuan ahli waris yang lain sebelum saya...

Permasalahan Dalam Pengurusan Dan Pembahagian Harta Pusaka

Sep 2, 2021  
PENDAHULUAN Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-Anbiya’ 21:35) Yang bermaksud : “Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan; dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan.” Sebagai...

Soalan Lazim: Gangguan Orang/Pihak Ketiga

Sep 2, 2021  
Siapakah golongan yang boleh dianggap sebagai orang ketiga? Tidak ada takrifan yang khusus berkenaan orang ketiga kerana sesiapa sahaja boleh menjadi orang ketiga dalam suatu hubungan suami isteri. Namun secara amnya orang ketiga adalah pihak...

Soalan Lazim: Hak Jagaan Anak (Hadhanah)

Sep 2, 2021  
Selepas perceraian berlaku, siapakah yang paling layak untuk mendapat hak jagaan? Jika pasangan suami isteri bercerai dan ketika itu anak-anak mereka (lelaki atau perempuan) belum mencapai usia mumaiyyiz, ibu adalah lebih berhak menjaganya berbanding orang...

Soalan Lazim: Nafkah Anak

Sep 2, 2021  
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Nafkah Anak? Tanggungjawab Nafkah Anak terletak kepada bapa kandung. Jika bapa tiada, tanggungan berpindah mengikut susunan tertib wali. Selepas bercerai, saya dan bekas suami bersetuju untuk memberikan hak jagaan anak...

Anak Tidak Sah Taraf, Bagaimana Taraf Mereka?

Sep 2, 2021  
Isu yang berlegar berkenaan anak tidak sah taraf bukanlah suatu isu baru di kalangan masyarakat kita, namun masih ramai yang belum mempunyai pemahaman dan pengetahuan berkenaan perkara ini. Saya pernah berjumpa dengan seorang remaja yang...
Soalan Lazim: Harta Sepencarian

Soalan Lazim: Harta Sepencarian

Apr 16, 2021  
Apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian. Harta yang diperolehi oleh suami isteri, semasa dalam perkahwinan dengan usaha bersama atau harta yang diperolehi sebelum perkahwinan tetapi dimajukan atau dikembangkan dalam tempoh perkahwinan. Apakah harta yang boleh...
Soalan Lazim: Perceraian

Soalan Lazim: Perceraian

Apr 16, 2021  
Apakah jenis perceraian yang boleh difailkan di Mahkamah Syariah? Terdapat beberapa jenis perceraian yang boleh difailkan iaitu: Perceraian Persetujuan Bersama Perceraian Fasakh Khuluk (Tebus Talak) Pengesahan Cerai Pengesahan Lafaz Taklik Apakah alasan yang membolehkan saya...
Soalan Lazim: NAFKAH IDDAH & MUT’AH

Soalan Lazim: NAFKAH IDDAH & MUT’AH

Apr 16, 2021  
Siapa yang berhak mendapat Nafkah Iddah? Seorang isteri yang diceraikan berhak mendapat nafkah dengan syarat: Isteri diceraikan secara talak rajie (talak yang boleh dirujuk). Ister yang hamil ditalak dengan talak bain (tidak boleh dirujuk) berhak...
Pemecatan Terancang

Pemecatan Terancang

Apr 16, 2021  
DEFINISI Secara amnya, pemecatan terancang (Constructive Dismissal) bermaksud perbuataan seseorang pekerja dalam menamatkan pekerjaannya disebabkan oleh pelanggaran oleh majikan pada perjanjian pekerjaan. Pelanggaran tersebut harus membentuk satu pelanggaran yang kritikal sehingga ianya mampu mengubah syarat-syarat...
Pekerjaan

Pekerjaan

Apr 16, 2021  
Apakah definisi pekerja? Di bawah Akta Kerja 1955, pekerja didefinisikan sebagai:- Mana-mana jenis pekerja dengan gaji bulanan kurang dari RM2000.00; dan Mana-mana pekerja yang bekerja dalam pekerjaan manual termasuk pembantu rumah tangga, mereka yang bekerja...
Pemulihan Hutang

Pemulihan Hutang

Apr 16, 2021  
Penghutang saya enggan membayar balik hutang yang terhutang kepada saya, apakah yang boleh saya lakukan? Anda boleh memulakan tindakan undang-undang terhadap penghutang untuk mendapatkan kembali hutang anda dengan mengeluarkan surat tuntutan dan/ atau menuntut hak...
Fitnah

Fitnah

Apr 16, 2021  
Apakah itu fitnah? Dalam bahasa yang mudah, fitnah berlaku apabila wujudnya pernyataan yang dibuat yang merosakkan atau mencederakan reputasi orang lain. Fitnah boleh terdiri daripada slander atau libel:- Slander berlaku apabila pernyataan fitnah dibuat melalui...
Hak Jagaan Anak

Hak Jagaan Anak

Apr 16, 2021  
HADHANAH: Bagaimana Status Hak Jagaan Anak Selepas Perceraian? Isu Hadhanah atau hak jagaan anak sering timbul apabila berlakunya permasalahan rumah tangga atau perceraian di antara pasangan suami dan isteri. Perebutan hak jagaan anak sama ada...