Permasalahan Dalam Pengurusan Dan Pembahagian Harta Pusaka

in Artikel

PENDAHULUAN Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-Anbiya’ 21:35) Yang bermaksud : “Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan; dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan.” Sebagai makhluk Allah di muka bumi ini, setiap makhluk akan melalui mati dan itulah pengakhiran hidup kita iaitu mati dan kembali…

Soalan Lazim: Gangguan Orang/Pihak Ketiga

in Artikel

Siapakah golongan yang boleh dianggap sebagai orang ketiga? Tidak ada takrifan yang khusus berkenaan orang ketiga kerana sesiapa sahaja boleh menjadi orang ketiga dalam suatu hubungan suami isteri. Namun secara amnya orang ketiga adalah pihak yang cuba untuk mengeruh, mengganggu serta meruntuhkan sesebuah institusi kekeluargaan. Orang ketiga ini termasuklah: Ahli keluarga sendiri seperti ibu bapa,…

Anak Tidak Sah Taraf, Bagaimana Taraf Mereka?

in Artikel

Isu yang berlegar berkenaan anak tidak sah taraf bukanlah suatu isu baru di kalangan masyarakat kita, namun masih ramai yang belum mempunyai pemahaman dan pengetahuan berkenaan perkara ini. Saya pernah berjumpa dengan seorang remaja yang sedang enam bulan mengandungkan anak luar nikah hasil perhubungannya dengan teman lelaki. Remaja tersebut ingin berkahwin dengan teman lelakinya kerana…

Soalan Lazim: Harta Sepencarian

Soalan Lazim: Harta Sepencarian

Apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian. Harta yang diperolehi oleh suami isteri, semasa dalam perkahwinan dengan usaha bersama atau harta yang diperolehi sebelum perkahwinan tetapi dimajukan atau dikembangkan dalam tempoh perkahwinan. Apakah harta yang boleh dituntut sebagai harta sepencarian? Harta yang boleh dituntut adalah harta alih dan harta tidak alih. Harta Alih: Barang kemas, unit…

Soalan Lazim: Perceraian

Soalan Lazim: Perceraian

Apakah jenis perceraian yang boleh difailkan di Mahkamah Syariah? Terdapat beberapa jenis perceraian yang boleh difailkan iaitu: Perceraian Persetujuan Bersama Perceraian Fasakh Khuluk (Tebus Talak) Pengesahan Cerai Pengesahan Lafaz Taklik Apakah alasan yang membolehkan saya memfailkan perceraian secara Fasakh? Berdasarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Fasakh boleh dipohon berdasarkan alasan berikut: Keberadaan suami/ isteri tidak diketahui…

Soalan Lazim: NAFKAH IDDAH & MUT’AH

Soalan Lazim: NAFKAH IDDAH & MUT’AH

Siapa yang berhak mendapat Nafkah Iddah? Seorang isteri yang diceraikan berhak mendapat nafkah dengan syarat: Isteri diceraikan secara talak rajie (talak yang boleh dirujuk). Ister yang hamil ditalak dengan talak bain (tidak boleh dirujuk) berhak mendapat nafkah sehingga anak lahir. Perempuan tidak hamil yang diceraikan secara talak bain, tidak berhak mendapat nafkah, pakaian dan tempat…

Pemecatan Terancang

Pemecatan Terancang

DEFINISI Secara amnya, pemecatan terancang (Constructive Dismissal) bermaksud perbuataan seseorang pekerja dalam menamatkan pekerjaannya disebabkan oleh pelanggaran oleh majikan pada perjanjian pekerjaan. Pelanggaran tersebut harus membentuk satu pelanggaran yang kritikal sehingga ianya mampu mengubah syarat-syarat atau dasar penting dalam perjanjian pekerjaan tersebut. Pelanggaran tersebut juga telah mewujudkan satu situasi di mana pekerja tidak lagi mempunyai…

Pekerjaan

Pekerjaan

Apakah definisi pekerja? Di bawah Akta Kerja 1955, pekerja didefinisikan sebagai:- Mana-mana jenis pekerja dengan gaji bulanan kurang dari RM2000.00; dan Mana-mana pekerja yang bekerja dalam pekerjaan manual termasuk pembantu rumah tangga, mereka yang bekerja di kapal, penyelia atau pengawas pekerja manual, penukang, perantis, pengendali pengangkutan walaupun gaji mereka lebih dari RM2000.00 sebulan. Saya belum…

Opinion for Cosec

Opinion for Cosec

Issues How can a company secretary (cosec) be held negligent towards its client (i.e. a company), and then subsequently be liable for damages suffered by its client? Does a cosec holds a duty of care towards its client to inform the receipt of legal documents from the authority in the registered address? (in our present…

Pemulihan Hutang

Pemulihan Hutang

Penghutang saya enggan membayar balik hutang yang terhutang kepada saya, apakah yang boleh saya lakukan? Anda boleh memulakan tindakan undang-undang terhadap penghutang untuk mendapatkan kembali hutang anda dengan mengeluarkan surat tuntutan dan/ atau menuntut hak terhadap penghutang anda. Apakah jenis maklumat / dokumentasi yang harus saya berikan untuk proses pemulihan hutang? Semua dokumen dan rekod…