Rayuan Syariah adalah proses merayu keputusan Mahkamah Syariah bagi kes tertentu. Kami menyediakan perkhidmatan rayuan Syariah bagi mereka yang ingin merayu mana-mana keputusan Mahkamah Syariah.

Kami akan membantu anak guam kami dalam proses perayuan dan memastikan proses tersebut dilakukan mengikut prosedur undang-undang yang sedia ada. Perkhidmatan kami akan memastikan bahawa anak guaman kami memperoleh nasihat undang-undang yang tepat dan perkhidmatan terbaik untuk memaksimalkan peluang merayu keputusan tersebut. Kami akan memberikan representasi yang berpengalaman di Mahkamah Rayuan Syariah untuk membantu pelanggan dalam merayu keputusan Mahkamah Syariah.

Bidangkuasa Mahkamah Syariah

Perceraian & Perkahwinan1
Wasiat, Faraid & Harta Pusaka2
Jenayah Syariah3
Rayuan Syariah4
Lain-Lain 5

Bindangkuasa Mahkamah Sivil

Tuntutan Sivil/ Hutang1
Kebankrapan & Likuidasi Syarikat2
Perjanjian Jual /Beli / Pinjaman3
Komersial/ Korporat4
Rayuan Sivil5
Lain-Lain6

Service details

Categories: