Rayuan Syariah

Rayuan Syariah adalah proses merayu keputusan Mahkamah Syariah bagi kes tertentu. Kami menyediakan perkhidmatan rayuan Syariah bagi mereka yang ingin merayu mana-mana keputusan Mahkamah Syariah. Kami akan membantu anak guam kami dalam proses perayuan dan memastikan proses tersebut dilakukan mengikut prosedur undang-undang yang sedia ada. Perkhidmatan kami akan memastikan bahawa anak guaman kami memperoleh nasihat…

Read More

Jenayah Syariah

Jenayah Syariah adalah bidang undang-undang Islam yang meliputi segala kesalahan-kesalahan jenayah syariah seperti zina, minuman keras, perjudian, dan kesalahan-kesalahan lain yang melanggar undang-undang Islam. Kami sebagai firma guaman menyediakan perkhidmatan undang-undang Syariah untuk membantu individu yang terlibat dalam kes jenayah Syariah. Kami akan memberikan perkhidmatan perundingan, pembelaan dan representasi di Mahkamah Syariah. Perkhidmatan kami akan…

Read More

Wasiat, Faraid & Harta Pusaka

Kami memberikan konsultasi berkaitan instrumen pentadbiran/ pengurusan harta/ harta amanah orang Islam serta menyediakan permohonan dokumen ikatan/pengisytihan harta/amanah untuk tujuan pengendorsan di Mahkamah Syariah dalam perkara-perkara berikut: i. Faraid Faraid adalah undang-undang Islam yang mengatur tentang pembahagian harta pusaka orang Islam apabila seseorang itu meninggal dunia. Ianya adalah mengenai siapa yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut dan…

Read More

Perceraian & Perkahwinan

Perkahwinan Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan perundangan bagi membantu anda dalam prosiding-prosiding berikut: i. Permohonan Perkahwinan Permohonan perkahwinan merujuk kepada proses untuk memohon kebenaran untuk berkahwin di bawah undang-undang Malaysia. Kami akan membantu untuk membuat permohonan untuk pasangan yang ingin berkahwin, dan memastikan mereka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang seperti usia, status bujang, dan sebagainya….

Read More