Rayuan Syariah

Kami sedia memberikan konsultasi dan membantu anda bagi menyelesaikan kes rayuan bagi kes Mal dan Jenayah di Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah.

Read More

Jenayah Syariah

Kami boleh membantu anda dalam prosiding pembelaan bagi kes Jenayah Syariah sama ada di peringkat mitigasi bagi peringanan hukuman, perbicaraan dan sebagainya.

Read More

Wasiat, Faraid & Harta Pusaka

Kami memberikan konsultasi berkaitan instrumen pentadbiran/ pengurusan harta/ harta amanah orang Islam serta menyediakan permohonan dokumen ikatan/pengisytihan harta/amanah untuk tujuan pengendorsan di Mahkamah Syariah dalam perkara-perkara berikut: i. Faraid ii. Penyediaan Dokumen Hibah/Wasiat/Wakaf iii. Pengesahan Hibah/Wasiat/Wakaf iv. Perundingan harta orang Islam v. Apa-apa pertikaian berkenaan harta orang Islam

Read More

Perceraian & Perkahwinan

Perkahwinan Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan perundangan bagi membantu anda dalam prosiding-prosiding berikut: i. Permohonan Perkahwinan – Wali Hakim – Kebenaran Poligami ii. Pengesahan & Pendaftaran Perkahwinan Luar Negara iii. Nafkah Isteri/Nafkah Isteri Tertunggak iv. Sabitan Nusyuz Perceraian Kami menyediakan nasihat serta bantuan perundangan bagi membantu pelanggan kami menentukan jenis perceraian yang tepat berdasarkan keadaan dan…

Read More