Jenayah Syariah adalah bidang undang-undang Islam yang meliputi segala kesalahan-kesalahan jenayah syariah seperti zina, minuman keras, perjudian, dan kesalahan-kesalahan lain yang melanggar undang-undang Islam. Kami sebagai firma guaman menyediakan perkhidmatan undang-undang Syariah untuk membantu individu yang terlibat dalam kes jenayah Syariah.

Kami akan memberikan perkhidmatan perundingan, pembelaan dan representasi di Mahkamah Syariah. Perkhidmatan kami akan memastikan bahawa pelanggan kami memperoleh nasihat undang-undang yang tepat dan perkhidmatan terbaik untuk menangani kes mereka.

Bidangkuasa Mahkamah Syariah

Perceraian & Perkahwinan1
Wasiat, Faraid & Harta Pusaka2
Jenayah Syariah3
Rayuan Syariah4
Lain-Lain 5

Bindangkuasa Mahkamah Sivil

Tuntutan Sivil/ Hutang1
Kebankrapan & Likuidasi Syarikat2
Perjanjian Jual /Beli / Pinjaman3
Komersial/ Korporat4
Rayuan Sivil5
Lain-Lain6

Service details

Categories: