Komersial/ Korporat

i. Perjanjian Dan Kontrak Perkongsian ii. Usahasama iii. Pemindahan Teknologi iv. Penyelenggaraan v. Lain-Lain Yang Berkaitan Pertikaian Komersial Kami mempunyai pengalaman dan kemahiran yang luas dalam melibatkan kesemua bentuk litigasi atau tindakan undang-undang mengenai pertikaian komersial seperti:- a. Perlanggaran perjanjian kontrak. b. Isu penjualan atau pembekalan barangan dan perkhidmatan. c. Tuntutan atau pemulihan hutang. d. Pertikaian…

Read More

Rayuan Sivil

i. Rayuan Permohonan Interlokutori Dan Induk ii. Permohonan Kebenaran Merayu iii. Permohonan Semakan Kehakiman

Read More

Lain-Lain (Mahkamah Sivil)

Kami juga menyediakan perkhidmatan konsultasi dan litigasi perundangan bagi kes-kes lain yang berada di bawah bidangkuasa Mahkamah Sivil.

Read More

Kebankrapan & Likuidasi Syarikat

Pasukan kami mempunyai kemahiran dalam menasihati dan mewakili syarikat atau penghutang bagi isu-isu berkaitan pendedahan kepada risiko terhadap sebarang tanggungan atau liabiliti yang melibatkan prosiding insolvensi dan kebankrapan. Walau apa pun keadaan atau situasi kewangan yang dihadapi, kami boleh membantu daripada segi undang-undang untuk apa-apa isu yang berkaitan dengan insolvensi dan kebankrapan sama ada anda…

Read More

Tuntutan Sivil/Hutang

Sebagai firma guaman yang berpengalaman, kami memahami betapa pentingnya hak anak guam anda dalam menyelesaikan pertikaian yang berkaitan dengan tuntutan sivil/hutang. Kami berdedikasi untuk memberikan khidmat terbaik bagi menjaga kepentingan dan hak anak guam anda, sama ada untuk peribadi atau perniagaan mereka. Kami akan membantu menyelesaikan setiap pertikaian dengan cara yang beretika, profesional dan mengutamakan…

Read More