Pemulihan Hutang

Pemulihan Hutang

Penghutang saya enggan membayar balik hutang yang terhutang kepada saya, apakah yang boleh saya lakukan? Anda boleh memulakan tindakan undang-undang terhadap penghutang untuk mendapatkan kembali hutang anda dengan mengeluarkan surat tuntutan dan/ atau menuntut hak terhadap penghutang anda. Apakah jenis maklumat / dokumentasi yang harus saya berikan untuk proses pemulihan hutang? Semua dokumen dan rekod…

Fitnah

Fitnah

Apakah itu fitnah? Dalam bahasa yang mudah, fitnah berlaku apabila wujudnya pernyataan yang dibuat yang merosakkan atau mencederakan reputasi orang lain. Fitnah boleh terdiri daripada slander atau libel:- Slander berlaku apabila pernyataan fitnah dibuat melalui bentuk sementara (contohnya: kata-kata yang diucapkan atau gerak isyarat); Libel berlaku apabila pernyataan fitnah dibuat melalui bentuk tetap (contohnya: catatan…