Pemulihan Hutang

Spread the love
  1. Penghutang saya enggan membayar balik hutang yang terhutang kepada saya, apakah yang boleh saya lakukan?

   Anda boleh memulakan tindakan undang-undang terhadap penghutang untuk mendapatkan kembali hutang anda dengan mengeluarkan surat tuntutan dan/ atau menuntut hak terhadap penghutang anda.

  2. Apakah jenis maklumat / dokumentasi yang harus saya berikan untuk proses pemulihan hutang?

   Semua dokumen dan rekod untuk membuktikan kewujudan transaksi. Sebagai contoh, jika ianya berkenaan barangan yang dijual dan dihantar, anda mungkin perlu mendapatkan pesanan penghantaran dan / atau invois untuk membuktikan hutang tersebut.

  3. Apakah jenis hutang yang boleh saya tuntut?

   Sebarang hutang yang terhutang kepada anda dalam bentuk wang boleh dipulihkan selagi terdapat bukti yang mencukupi untuk membuktikannya bersama dengan faedah pembayaran lewat, jika ada.

  4. Adakah had masa untuk saya menuntut semula hutang saya?

   Ya. Semakin awal anda memulakan pemulihan hutang, semakin baik kerana sukar untuk mendapatkan bukti/ atau saksi ketika masa berlalu. Secara amnya, had masa untuk mendapatkan hutang anda adalah 6 tahun dari tarikh bermulanya hutang tersebut. Anda tidak dapat membuat tuntutan terhadap penghutang selepas tempoh had tersebut.

  5. Berapa lama masa yang diperlukan untuk memulihkan hutang saya?

   Umumnya, keseluruhan proses dari penerbitan surat tuntutan hingga mendapatkan keputusan yang tidak dipertikaikan di mahkamah terhadap penghutang memerlukan masa sekitar 3 bulan.
   Sekiranya perkara itu dipertikaikan, prosesnya akan memakan waktu 3 hingga 6 bulan tambahan bergantung pada jadual mahkamah.

  6. Saya tidak dapat mencari/ mencari penghutang saya, adakah ini mempengaruhi proses saya mendapatkan kembali hutang saya?

   Tidak. Anda masih dibenarkan untuk memulakan proses undang-undang walaupun penghutang anda tidak dapat dicari. Anda masih boleh mendapatkan perintah pengadilan terhadap penghutang (“penghakiman ingkar”) sekiranya penghutang anda gagal hadir. Anda bahkan boleh melaksanakan penghakiman terhadap aset penghutang.

  7. Saya telah mendapat penghakiman dari mahkamah untuk hutang yang terhutang kepada saya, bagaimana saya boleh menguatkuasakannya untuk mendapatkan kembali hutang saya?

   Ada beberapa cara untuk menguatkuasakan penghakiman, bergantung pada keadaan setiap kes:

   • Writ Penyitaan dan Penjualan – Untuk merampas aset penghutang dan melelong kepada orang ramai.
   • Writ Pemilikan Harta Benda Tak Alih – Untuk mengambil alih harta / tanah penghutang.
   • Saman Penghutang Penghakiman – Untuk memulakan tindakan kebankrapan terhadap penghutang.
   • Prosiding Garnishee – Untuk membekukan akaun bank penghutang dan memerintahkan bank untuk melepaskan wang di bank penghutang kepada anda.
   • Prosiding komital – Untuk mendenda atau memenjarakan penghutang kerana menghina mahkamah.

Artikel ini disediakan oleh
Mohamad Zufarsyah
Partners,  Abdul, Low & Partners

Artikel Berkaitan:  

 • Pemulihan Hutang

  Pemulihan Hutang

  Apr 16, 2021  
  Spread the love Penghutang saya enggan membayar balik hutang yang terhutang kepada saya, apakah yang boleh saya lakukan? Anda boleh memulakan tindakan undang-undang terhadap penghutang untuk mendapatkan kembali hutang anda dengan mengeluarkan surat tuntutan dan/...
  Fitnah

  Fitnah

  Apr 16, 2021  
  Spread the love Apakah itu fitnah? Dalam bahasa yang mudah, fitnah berlaku apabila wujudnya pernyataan yang dibuat yang merosakkan atau mencederakan reputasi orang lain. Fitnah boleh terdiri daripada slander atau libel:- Slander berlaku apabila pernyataan...

Pertanyaan? Sila Hubungi Peguam Kami

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :