Formula pengiraan untuk Yuran Guaman & Duti Setem adalah tetap kerana ditadbir oleh Undang-undang Malaysia.

Sila hubungi kami untuk sebut harga perkhidmatan yang diperlukan.

Yuran Guaman – Perjanjian Jual Beli/ Perjanjian Pinjaman

Kalkulator Yuran Guaman
?

Harga Belian Hartanah :
Jumlah Yuran Guama :
 

 Duti Setem- Jual Beli/ Pindahmilik 

Kalkulator Duti Setem 
?
Harga Jualan Hartanah/ Harga Pasaran (yang mana lebih tinggi) :
Jumlah Duti Setem yang perlu dibayar oleh Pembeli :
 

Duti Setem - Pinjaman

Kalkulator Duti Setem
?

 

Harga Jualan Hartanah / Harga Pasaran (yang mana lebih tinggi) :
Jumlah Duti Setem yang perlu dibayar oleh Pembeli :
 

Pinjaman Perumahan

Kalkulator Pinjaman Perumahan

Jumlah Harga Belian (RM) :
Kadar Pinjaman (%) :
Jumlah Pinjaman (RM) :
Kadar Faedah (%) :
Tempoh Pinjaman (Tahun) :
Bayaran Bulanan (RM) :

Penafian: Kami telah membuat segala usaha untuk memastikan ketepatan pengiraan, kandungan, maklumat atau data yang terkandung dalam seksyen ini. Walau bagaimanapun, kami tidak mewakili atau menjamin kebenaran, ketepatan, kesempurnaan yang sama. Kami tidak menanggung sebarang liabiliti untuk kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh anda atau hartanah anda akibat kebergantungan terhadap bahan di atas atau apa-apa yang timbul daripada penggunaan maklumat atau bahan di sini. Halaman ini bertujuan untuk tujuan panduan umum sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai memberi apa-apa bentuk nasihat.