Kami memberikan konsultasi berkaitan instrumen pentadbiran/ pengurusan harta/ harta amanah orang Islam serta menyediakan permohonan dokumen ikatan/pengisytihan harta/amanah untuk tujuan pengendorsan di Mahkamah Syariah dalam perkara-perkara berikut:

i. Faraid

ii. Penyediaan Dokumen Hibah/Wasiat/Wakaf

iii. Pengesahan Hibah/Wasiat/Wakaf

iv. Perundingan harta orang Islam

v. Apa-apa pertikaian berkenaan harta orang Islam

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :
 

Bidangkuasa Mahkamah Syariah

Perceraian & Perkahwinan1
Wasiat, Faraid & Harta Pusaka2
Jenayah Syariah3
Rayuan Syariah4
Lain-Lain 5

Bindangkuasa Mahkamak Sivil

Tuntutan Sivil/Hutang1
Kebankrapan & Likuidasi Syarikat2
Perjanjian Jual /Beli / Pinjaman3
Komersial/ Korporat4
Rayuan Sivil5
Lain-Lain6

Service details

Categories: