Saman, Permohonan Interlokutori dari peringkat Sebutan hingga peringkat Perbicaraan

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :
 

Bindangkuasa Mahkamah Sivil

Tuntutan Sivil/Hutang1
Kebankrapan & Likuidasi Syarikat2
Perjanjian Jual /Beli / Pinjaman3
Komersial/ Korporat4
Rayuan Sivil5
Lain-Lain6

Bidangkuasa Mahkamah Syariah

Perceraian & Perkahwinan1
Wasiat, Faraid & Harta Pusaka2
Jenayah Syariah3
Rayuan Syariah4
Lain-Lain 5

Service details

Categories: