Soalan Lazim: Harta Sepencarian

Soalan Lazim: Harta Sepencarian

Apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian. Harta yang diperolehi oleh suami isteri, semasa dalam perkahwinan dengan usaha bersama atau harta yang diperolehi sebelum perkahwinan tetapi dimajukan atau dikembangkan dalam tempoh perkahwinan. Apakah harta yang boleh dituntut sebagai harta sepencarian? Harta yang boleh dituntut adalah harta alih dan harta tidak alih. Harta Alih: Barang kemas, unit…

Soalan Lazim: Perceraian

Soalan Lazim: Perceraian

Apakah jenis perceraian yang boleh difailkan di Mahkamah Syariah? Terdapat beberapa jenis perceraian yang boleh difailkan iaitu: Perceraian Persetujuan Bersama Perceraian Fasakh Khuluk (Tebus Talak) Pengesahan Cerai Pengesahan Lafaz Taklik Apakah alasan yang membolehkan saya memfailkan perceraian secara Fasakh? Berdasarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Fasakh boleh dipohon berdasarkan alasan berikut: Keberadaan suami/ isteri tidak diketahui…

Soalan Lazim: NAFKAH IDDAH & MUT’AH

Soalan Lazim: NAFKAH IDDAH & MUT’AH

Siapa yang berhak mendapat Nafkah Iddah? Seorang isteri yang diceraikan berhak mendapat nafkah dengan syarat: Isteri diceraikan secara talak rajie (talak yang boleh dirujuk). Ister yang hamil ditalak dengan talak bain (tidak boleh dirujuk) berhak mendapat nafkah sehingga anak lahir. Perempuan tidak hamil yang diceraikan secara talak bain, tidak berhak mendapat nafkah, pakaian dan tempat…

Hak Jagaan Anak

Hak Jagaan Anak

HADHANAH: Bagaimana Status Hak Jagaan Anak Selepas Perceraian? Isu Hadhanah atau hak jagaan anak sering timbul apabila berlakunya permasalahan rumah tangga atau perceraian di antara pasangan suami dan isteri. Perebutan hak jagaan anak sama ada di antara ibu dan bapa kandung atau pihak ketiga seperti ahli keluarga yang lain adalah sukar untuk diselesaikan dan sering…