Pemecatan Terancang

Pemecatan Terancang

DEFINISI Secara amnya, pemecatan terancang (Constructive Dismissal) bermaksud perbuataan seseorang pekerja dalam menamatkan pekerjaannya disebabkan oleh pelanggaran oleh majikan pada perjanjian pekerjaan. Pelanggaran tersebut harus membentuk satu pelanggaran yang kritikal sehingga ianya mampu mengubah syarat-syarat atau dasar penting dalam perjanjian pekerjaan tersebut. Pelanggaran tersebut juga telah mewujudkan satu situasi di mana pekerja tidak lagi mempunyai…

Pekerjaan

Pekerjaan

Apakah definisi pekerja? Di bawah Akta Kerja 1955, pekerja didefinisikan sebagai:- Mana-mana jenis pekerja dengan gaji bulanan kurang dari RM2000.00; dan Mana-mana pekerja yang bekerja dalam pekerjaan manual termasuk pembantu rumah tangga, mereka yang bekerja di kapal, penyelia atau pengawas pekerja manual, penukang, perantis, pengendali pengangkutan walaupun gaji mereka lebih dari RM2000.00 sebulan. Saya belum…